maskmask

Audyty przedsiębiorstw

 

Co to jest audyt przedsiębiorstw?

Audyt przedsiębiorstw to narzucony dyrektywą EU audyt efektywności energetycznej firm spełniających określone ustawą kryteria. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/WE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej podaje definicję audytu energetycznego. Według niej audyt energetyczny jest analizą zużycia energii oraz określa stan techniczny obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji oraz zawiera wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Obowiązek wykonywania audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach został wprowadzany w Polsce Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, obowiązującej od 1 października 2016 roku.

Uwaga! Pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy przeprowadzić w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy tj. do dnia 30 września 2017 roku.

Za niewywiązanie się z obowiązku sporządzenia audytu Prezes URE może narzucić przedsiębiorcy karę wynoszącą do 5% przychodu!!!


energetyk

AUDYTY PRZEDSIĘBIORSTW

Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu?

Według Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązek sporządzenia audytu energetycznego ma przedsiębiorca, który w ostatnich dwóch latach obrotowych :

  • zatrudniał średnio rocznie 250 pracowników

lub

  • osiągnął roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
  • Przepisu tego nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego zgodny z rozporządzeniem UE nr 1221/2009 jeśli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

W jaki sposób należy sporządzić audyt energetyczny w przedsiębiorstwie?

Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie:

  • należy przeprowadzić na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
  • zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo
  • powinien opierać się, o ile to możliwe na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

W naszej firmie audyt energetyczny w przedsiębiorstwie wykonujemy stosując normę PN-EN 16247 zawierająca wymagania dotyczące opracowania wszystkich rodzajów audytów.

Każdy audyt energetyczny w przedsiębiorstwie wymaga zaangażowania grupy specjalistów, którzy potrafią inwentaryzować i optymalizować zużycie energii w danej branży. Posiadamy zespół wykwalifikowanych audytorów i projektantów inżynierów z wieloletnią praktyką w projektowaniu. Zapraszamy do kontaktu.

AUDYTY PRZEDSIĘBIORSTW

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.