maskmask

Pomiary

Termowizja, pomiary przepływu w instalacjach c.o., pomiary skuteczności wentylacji

pomiar