maskmask

Audyty remontowe

Od wielu lat kładzie się duży nacisk na oszczędzanie energii oraz ochronę środowiska. Oba te czynniki mają związek z budownictwem, które realizowane kilkadziesiąt lat temu nie spełniało jeszcze wymaganych obecnie standardów. Dlatego też państwo promuje wszelkie inwestycje, których celami są obniżenie wydatków na ogrzewanie i poprawa efektywności cieplnej budynku.

Aby było możliwe uzyskanie kredytu lub innej formy wsparcia, przed każdą z takich inwestycji muszą być przeprowadzane audyty remontowe, obejmujące między innymi podstawowe elementy konstrukcji budynku, a także instalacje sanitarne, gazowe, odgromowe i wiele innych. Sporządzona po nich dokumentacja stanowi niezbędny załącznik do planów budowlanych, będąc podstawą podejmowanych decyzji administracyjnych. Warto podkreślić, że możliwość uzyskania premii termomodernizacyjnej czy remontowej dotyczy głównie budynków wielorodzinnych. Stąd też audyty remontowe raczej nie są przeprowadzane w domach jednorodzinnych.

Kiedy warto zlecić remontowy audyt budynku?

AUDYTY REMONTOWE

Audyty remontowe są niezbędne w trakcie ubiegania się o kredyty na remonty i modernizację budynków lub ich części. Ich celem jest określenie zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji mającej na celu poprawę stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów dla właścicieli budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r., istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu na cel remontu budynku i uzyskanie premii remontowej w wysokości 15% kosztów poniesionych na cel remontu. Warunkiem ubiegania się o kredyt na potrzeby remontu jest okazanie w banku kredytującym dokumentacji z audytu remontowego. Jeśli inwestorzy chcą mieć szansę na uzyskanie środków finansowych, zlecone przez nich audyty remontowe powinny wykazać oszczędność energii na poziomie 10%. W ich ramach można przeprowadzić wszystkie działania, które obejmuje audyt energetyczny plus działania remontowe tj.:

  • remont klatek schodowych,
  • remont pokrycia dachu,
  • wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej,
  • osuszanie fundamentów,
  • wymianę lub wykonanie instalacji odgromowej,
  • wymianę instalacji elektrycznej, gazowej itp.

Audyt remontowy w ET-EnergoAudyt

Audyty remontowe są przeprowadzane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Wykonujemy je w budynkach ulokowanych na terenie Poznania oraz wielu innych miejscowości w województwie lubuskim i wielkopolskim. Realizujemy zlecenia wspólnot mieszkaniowych, TBS-ów, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych. W skład audytu remontowego wchodzą: ocena stanu technicznego budynku oraz znajdujących się w nim instalacji, charakterystyka energetyczna oraz wykaz usprawnień termomodernizacyjnych.