maskmask

Termowizja

 

Oferujemy Państwu wykonanie pomiarów termowizyjnych wysokiej jakości kamerą termowizyjną. Pomiary przeprowadzamy kamerą termowizyjną marki FLIR E53.
Flir E53 to zaawansowana kamera termowizyjna do zastosowań elektrycznych i mechanicznych. Kamera FLIR E53 charakteryzuje się wysoką rozdzielczością i pracą w szerokim zakresie zastosowań. Można za jej pomocą szybko identyfikować gorące punkty i lokalizować potencjalne miejsca usterek w instalacjach elektrycznych i systemach mechanicznych. Dzięki maksymalnej rozdzielczości 161 472 pikseli i większemu, jaśniejszemu wyświetlaczowi LCD, jakich nie ma żadna inna kamera termowizyjna z uchwytem pistoletowym, seria Exx ułatwia diagnozowanie problemów nawet z dużej odległości.

Badania termowizyjne głównie wykorzystywane są w defektoskopii oraz do sprawdzenia jakości wykonania nowych urządzeń, maszyn, instalacji w przemyśle oraz jakości wykonania prac montażowych w budownictwie ( prace ociepleniowe, osadzenia stolarki otworowej, instalacje c.w.u. i c.o.). Badania termowizyjne wykorzystywane są również do bieżących kontroli linii technologicznych, rozdzielni elektrycznych itp.

wykonawstwo

wykonawstwo

Oferujemy Państwu badania termowizyjne w dwóch wariantach.

WARIANT 1 – PAKIET PODSTAWOWY – dla budownictwa

Podstawowe badanie termowizyjne obejmuje wykonanie termogramów i przekazanie ich bez sporządzania raportu na karcie sim Inwestorowi. Badanie przeprowadzamy w obecności Inwestora, któremu w czasie wykonywania badania pokazujemy na kamerze miejsca nieszczelności, usterek, mostki termiczne itp. Po skończonym badaniu przekazujemy kartę SIM z zapisanymi zdjęciami Inwestorowi bez sporządzania raportu z badań.
Cena podstawowego badania termowizyjnego ( do 30 termogramów) dla budownictwa mieszkaniowego już od 250 zł.

WARIANT 2 – PAKIET ROZSZERZONY

Pakiet rozszerzony obejmuje wykonanie badań termowizyjnych wraz z obróbką otrzymanych termogramów z użyciem specjalistycznych programów komputerowych oraz sporządzenie raportu z badań termowizyjnych.
W pakiecie tym, Inwestor otrzymuje pełną wiedzę na temat występujących uchybień w badanym budynku/urządzeniu/ instalacji oraz - dla przegród budowlanych analizę cieplno-wilgotnościową przegród wskazującą potencjalne miejsca występowania zawilgocenia i rozwoju grzybów i pleśni. W raporcie wskazujemy również możliwe sposoby naprawy/poprawy występujących usterek.
Koszty ustalane indywidualnie

 

wykonawstwo

Badania termowizyjne w budownictwie to:

 • Przeglądy pełnej przydatności użytkowej nowo wybudowanych budynków czy mieszkań lub po ich przebudowie i remoncie, określanie miejsc niejednorodności cieplnej obiektów budowlanych oraz strat ciepła
 • Określanie stanu izolacji cieplnej budynków i mieszkań, braku jej ciągłości, określanie miejsc ucieczki ciepła przez przegrody budowlane i niezaizolowane instalacje (mostki cieplne, szczelność okien i prawidłowość działania wentylacji) oraz określanie rozkładu ciepła w przegrodach i lokalizacja uszkodzonej czy złej izolacji
 • Kontrola instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz określanie miejsc awarii w budynkach i mieszkaniach (przerwanie ciągłości instalacji ciepłej wody, ogrzewania podłogowego, systemów rurowych i wykrywanie strat ciepła i nieszczelności, wycieków i zatorów w instalacjach związanych z osadzaniem się nieczystości wewnątrz rur, uszkodzenia rur pod boazerią czy płytkami)
 • Lokalizacja (inwentaryzacja) przebiegu instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania jak i ogrzewania podłogowego w budynkach i mieszkaniach
 • Analiza pracy i stanu kolektorów słonecznych, wykrywanie wad kominów
 • Badania urządzeń grzejnych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym oraz diagnostyka stanu instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych (bardzo ważne w budynkach drewnianych) oraz zamieszkania zbiorowego (pensjonaty, hotele, internaty, schroniska) i użyteczności publicznej
 • Systematyczne, wg decyzji klienta (bieżące, okresowe) kontrole termograficzne budynków i mieszkań-ścian, stropów, dachów etc.
 • Wykonywanie przed rozpoczęciem termomodernizacji budynku, jego uproszczonej dokumentacji termicznej (pre-audytu), a po wykonaniu termomodernizacji wykonanie badań sprawdzających rezultat tych działań oraz diagnostyka izolacyjności cieplnej budynków przed jak i po termorenowacji czy termomodernizacji- powykonawcza diagnostyka termiczna budynku-audyt termowizyjny budynku
 • Dokumentowanie zdjęciami termowizyjnymi i ich raportami wykonywanych certyfikatów energetycznych budynków oraz mieszkań.

Badania termowizyjne w budownictwie wykonywane są zazwyczaj w czasie trwania sezonu grzewczego. Określenie wad w osłonie termicznej budynku ( badania termowizyjne na zewnątrz) jest możliwe w określonych warunkach atmosferycznych : brak opadów, bezwietrznej pogody i temperatury średniodobowej na poziomie do 0oC
( lub różnicy temperatur pomiędzy środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym
min. 12 oC)


Badania termowizyjne w przemyśle:

 • Wykrywanie miejsc przegrzania się wirujących części silników, maszyn, łożysk tocznych, układów napędowych, wałów, przekładni, sprzęgieł, kompresorów, pomp, pasów napędowych etc. związanych z za dużym zużyciem elementów
 • Diagnozowanie uszkodzonych złączy i instalacji elektrycznych, bezpieczników, wyłączników, szaf elektrycznych i sterowniczych, instalacji elektrycznej na połączeniach i lokalizacja przeciążenia przewodów elektrycznych czy innych punktów wadliwie połączonych lub skorodowanych
 • Diagnostyka linii zasilających i przyłączy budowlanych czy linii produkcyjnych-profilaktyka
 • Diagnozowanie stacji transformatorowych i kondensatorowych, stanu kabli i izolatorów-profilaktyka
 • Lokalizowanie instalacji z ciepłą wodą i instalacji grzewczych oraz wycieków i awarii na tych instalacjach, umiejscowienia instalacji grzewczych, przebiegu sieci ciepłowniczej, miejsc uszkodzeń zmęczeniowych układów mechanicznych
 • Określanie stanu izolacji małych kotłów i diagnostyka kominów przemysłowych i innych wysokich obiektów energetycznych, rurociągów przemysłowych
 • Diagnostyka izolacji rur, jej uszkodzeń i błędów w wykonaniu izolacji
 • Konserwacja prewencyjna (serwisowanie) - mechaniczne oraz elektryczne inspekcje systemów, maszyn, urządzeń mechanicznych (np. obrabiarki skrawające do metalu), energetycznych i elektrycznych w celu uniknięcia kosztownych skutków ich awarii
 • Wykonywanie usługi "Pogotowia Termowizyjnego" - natychmiastowy przyjazd na życzenie w celu diagnozy np. w przypadku różnych awarii
 • Badanie izolacyjności ścian magazynów chłodniczych oraz chłodni samochodowych, chłodni dystrybucyjnych, mroźni, tuneli szokowych, przechowalni i suszarni zbóż (agregatów do chłodzenia i suszenia)
 • Badanie centrali wentylacyjnych (w biurach, kinach etc.), instalacji klimatyzacji, agregatów skraplających (w supermarketach), agregatów wody lodowej, komór specjalistycznych niskotemperaturowych
 • Badanie uszkodzonych wymienników ciepła