maskmask

Blog

energia

Kiedy należy wykonać audyt efektywności energetycznej?

Wzrastające wymagania co do zmniejszania zużycia energii, a przez to redukcji emisji oraz ograniczenia zmian klimatycznych sprawiają, że wprowadzane są coraz to nowe obowiązki pozyskiwania dokumentacji poświadczającej spełnianie założeń zakładanych przez obowiązujące w tym zakresie regulacje i porozumienia międzypaństwowe. Wśród certyfikatów, które mogą okazać się potrzebne znajdują się także audyty efektywności energetycznej. Przekonajmy się, kiedy będą niezbędne i co wiąże się z ich posiadaniem.

Czytaj więcej...